Σχετικά με το CLARIN:EL

Το CLARIN:EL είναι μια Ερευνητική Υποδομή για Γλωσσικούς πόρους & Τεχνολογίες που αποτελεί το ελληνικό τμήμα της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN ERIC. Παρέχει ένα πλήθος πόρων που σχετίζονται με τη γλωσσική τεχνολογία για και από τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (και όχι μόνο), εστιάζοντας κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στα ελληνικά. Η ερευνητική υποδομή CLARIN:EL λειτουργεί ως ένα κατανεμημένο δίκτυο αποθετηρίων που αποτελείται από:

  • τα Ιδρυματικά Αποθετήρια (που δημιουργούνται για κάθε Οργανισμό που συμμετέχει στο δίκτυο CLARIN:EL) και

  • το Αποθετήριο Φιλοξενούμενων Πόρων (ΑΦΠ), το οποίο υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ.

Ακολουθήστε τους συνδέσμους 1 για να δείτε τα περιεχόμενα του κάθε αποθετηρίου:

Στον κεντρικό κατάλογο θα βρείτε όλους τους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία/υπηρεσίες που έχουν δημοσιευτεί στα αποθετήρια αυτά.

Πρακτική συμβουλή

Δείτε εδώ πώς συνδέονται οι χρήστες με τα αποθετήριά τους και την υποδομή.

1

Η απουσία υπερσύνδεσμου σημαίνει ότι ο εν λόγω οργανισμός δεν έχει ακόμη πόρους στο αποθετήριό του.