Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο

Αυτό το εγχειρίδιο 1 έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να εξερευνήσετε ή/και να χρησιμοποιήσετε την υποδομή CLARIN:EL για να διαθέσετε τους πόρους σας στην ευρύτερη ερευνητική κοινότητα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (και όχι μόνο). Δεν χρειάζεται να το διαβάσετε σειριακά (αν και μπορείτε). Είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να σας βοηθήσει να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν κεφάλαια με γενικές πληροφορίες σχετικά με βασικές έννοιες, άλλα που περιγράφουν τη διαδικασία 2 μέσω της οποίας ένας πόρος αποκτά ζωή και κεφάλαια που θα σας βοηθήσουν συγκεκριμένα:

Αν ψάχνετε κάτι συγκεκριμένο, παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης στην επάνω αριστερή πλευρά της σελίδας, κάτω από το λογότυπο του CLARIN:EL.

1

Η τρέχουσα έκδοση του εγχειριδίου συνοδεύει την τρίτη επίσημη έκδοση της υποδομής CLARIN:EL, που μπήκε σε λειτουργία στις 31 Μαΐου 2021. Καθώς προστίθενται συνεχώς νέες λειτουργίες στην υποδομή, το παρόν εγχειρίδιο επικαιροποιείται ακολουθώντας την εξέλιξη της πλατφόρμας CLARIN:EL.

2

Πριν ξεκινήσετε, ανατρέξτε στην ενότητα Ο κύκλος ζωής του πόρου για να μάθετε τι πρέπει να κάνει κάθε τύπος χρήστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Προϋπόθεση για την ανάληψη οποιουδήποτε ρόλου είναι η εγγραφή.

3

Οι αγγλικοί όροι που αναφέρονται στο περιβάλλον τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων (metadata editor και editor) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά χωρίς διαφορά στη σημασία.