Χρήστες

Οι χρήστες έχουν ποικίλα δικαιώματα ανάλογα με το αν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στην υποδομή με περιορισμένα δικαιώματα. Τα προηγμένα δικαιώματα που σχετίζονται με την δημιουργία, τη διαχείριση και την επεξεργασία των πόρων δίνονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες σύμφωνα με την πολιτική της υποδομής.

Εγγεγραμμένοι χρήστες έναντι μη εγγεγραμμένων

Ο κεντρικός κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιευμένους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία/υπηρεσίες από όλα τα αποθετήρια και είναι προσβάσιμος με ή χωρίς εγγραφή/σύνδεση. Όσον αφορά στην κατανάλωση των πόρων, υπάρχει μόνο ένα πρόσθετο δικαίωμα που έχει ένας εγγεγραμμένος χρήστης, το οποίο είναι η χρήση εργαλείων και υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πρακτική συμβουλή

Κάντε κλικ σε κάθε μια από τις χρήσεις της υποδομής για να μάθετε περισσότερα!

Τύποι εγγεγραμμένων χρηστών

Εφόσον έχετε εγγραφεί, θα πρέπει να συνδεθείτε προκειμένου να οδηγηθείτε στο αποθετήριο σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να συμμετάσχετε στον κύκλο ζωής του πόρου αναλαμβάνοντας έναν από τους ακόλουθους ρόλους.

  1. Επιμελητής (Curator): είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία πόρων, τη μεταφόρτωση των αρχείων περιεχομένου, καθώς επίσης για τη διαχείρισή των πόρων (επεξεργασία, ενημέρωση κλπ.) και την υποβολή τους προς δημοσίευση.

Σημείωση

Με την σύνδεση, αποκτάτε αυτόματα την ιδιότητα του επιμελητή στο αποθετήριο σας.

  1. Επικυρωτής (Validator): του ανατίθενται πόροι από τον υπεύθυνο του αποθετηρίου προκειμένου να ελέγξει αν τα μεταδεδομένα που περιγράφονται (και τα αρχεία περιεχομένου που έχουν μεταφορτωθεί) είναι σε αντιστοιχία. Αν όχι, ο πόρος επιστρέφει στον επιμελητή για να κάνει διορθώσεις σύμφωνα με τα σχόλια του επικυρωτή.

Σημείωση

Δείτε εδώ πως ένας χρήστης γίνεται επικυρωτής.

  1. Υπεύθυνος αποθετηρίου (Supervisor): έχει τον τελευταίο λόγο πριν δημοσιευθεί ένας πόρος και είναι επίσης ο μόνος που μπορεί να άρει την δημοσίευση, αν χρειαστεί.

Σημείωση

Δείτε εδώ πως ένας χρήστης γίνεται υπεύθυνος αποθετηρίου.

Κάθε ένας από αυτούς τους χρήστες διαχειρίζεται πόρους στους οποίους μπορεί να κάνει κάποιες ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι διαθέσιμες από το dashboard (πίνακας ελέγχου) ή τη σελίδα θέασής του πόρου.

1

Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να καταφορτώσουν μόνο πόρους που διατίθενται με ανοικτή άδεια (π.χ. Creative Commons) ενώ οι εγγεγγραμμένοι χρήστες μπορούν να καταφορτώσουν όλους τους καταφορτώσιμους πόρους.