Πότε είναι προσβάσιμο το περιεχόμενο ενός πόρου;

Προσοχή

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε περιγραφές πόρων που συνοδεύονται από αρχεία περιεχομένου. Για τους διαφορετικούς τύπους πόρων που βρίσκονται στον κεντρικό κατάλογο του CLARIN:EL δείτε εδώ.

Κατά την πλοήγησή σας στην υποδομή θα δείτε περιγραφές πόρων πολλές από τις οποίες, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, συνοδεύονται από αρχεία περιεχομένου. Για να είναι προσβάσιμα από τον χρήστη τα αρχεία περιεχομένου ενός πόρου πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

  1. ο πόρος πρέπει να διατίθεται με άδεια ανοικτής πρόσβασης (δείτε εδώ το Προτεινόμενο σχήμα αδειοδότησης Γλωσσικών Πόρων), και

  2. τα αρχεία περιεχομένου του πόρου πρέπει να έχουν μεταφορτωθεί ή να έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο σημείο πρόσβασης.

Αυτό ισχύει τόσο για τους πόρους που διατίθενται μέσω της υποδομής όσο και για αυτούς για τους οποίους γίνεται μέσω της υποδομής ανακατεύθυνση σε εξωτερικούς συνδέσμους (URL). Στην δεύτερη περίπτωση, πρέπει να ικανοποιούνται πρόσθετα κριτήρια:

  • the link must be provided in the appropriate metadata field in the metadata editor 1/xml file,

  • ο σύνδεσμος πρέπει να λειτουργεί (να μην είναι σπασμένος), και

  • το περιεχόμενο του συνδέσμου πρέπει να είναι καλά συντηρημένο.

Ανεξάρτητα από το που βρίσκεται το σημείο πρόσβασης (στην υποδομή ή έξω από αυτήν) των αρχείων περιεχομένου, ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους πιθανούς συνδυασμούς ενεργειών που επιτρέπουν ή όχι τη λήψη των αρχείων από τον χρήστη.

Διατίθεται ο πόρος με άδεια ανοικτής πρόσβασης;

Έχουν μεταφορτωθεί τα αρχεία περιεχομένου

(σύνολα δεδομένων, εργαλεία, λεξικά, κτλ.);

Μπορούν τα αρχεία να καταφορτωθούν;

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Το ακόλουθο διάγραμμα ροής απεικονίζει το περιεχόμενο του πίνακα:

../../_images/accessible.png
1

Οι αγγλικοί όροι που αναφέρονται στο περιβάλλον τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων (metadata editor και editor) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά χωρίς διαφορά στη σημασία.