Εγγραφή/Σύνδεση

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες στους χρήστες:

  1. που ήδη έχουν ακαδημαϊκό λογαριασμό και μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για να συνδεθούν,

  2. που δεν έχουν ακαδημαϊκό λογαριασμό και πρέπει πρώτα να εγγραφούν για να δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν αργότερα για να συνδεθούν.

Register (Εγγραφή)

Προσοχή

Παραλείψτε αυτή την ενότητα, αν έχετε ήδη ακαδημαϊκό λογαριασμό, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε.

Για να εγγραφείτε στο CLARIN:EL, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Sign in (Σύνδεση) στο επάνω δεξί μέρος της σελίδας.

../../_images/register.png
  • Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε Register with personal account (Εγγραφή με προσωπικό λογαριασμό).

../../_images/register2.png
  • Στη συνέχεια, συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα που εμφανίζεται και κάντε κλικ στο Register with personal account (Εγγραφή με προσωπικό λογαριασμό).

../../_images/register3.png
  • Θα λάβετε ένα email με έναν σύνδεσμο προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε αλλά και για να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του CLARIN:EL.

../../_images/register4.png
  • Μόλις γίνει η επιβεβαίωση, ενεργοποιείται ο λογαριασμός σας. Κάθε φορά από εδώ και στο εξής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υποδομή, συνδέεστε με τον προσωπικό σας λογαριασμό κάνοντας κλικ πάνω στο κουμπί Sign in.

Sign in (Σύνδεση)

Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας είτε τον προσωπικό είτε τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό (ελληνικό ή ευρωπαϊκό) για να μεταφερθείτε στο αποθετήριο του φορέα σας. Εάν δεν είστε μέλος κάποιου οργανισμού/ακαδημαϊκού ιδρύματος, θα οδηγηθείτε αυτόματα στο Αποθετήριο φιλοξενούμενων πόρων.

../../_images/register2.png

Για να χρησιμοποιήσετε τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό κάντε κλικ στο Greek academic login (Ελληνική ακαδημαϊκή σύνδεση) που βρίσκεται κάτω από το with academic account. Θα μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο πλαίσιο το όνομα του οργανισμού/ακαδημαϊκού ιδρύματος του οποίου είστε μέλος και στη συνέχεια να επιλέξετε Confirm (επιβεβαίωση).

../../_images/GRNET.png

Στο νέο παράθυρο που ανοίγει, χρησιμοποιήστε τα ακαδημαϊκά σας διαπιστευτήρια και τέλος κάντε κλικ στο Login (σύνδεση).

../../_images/Login.png

Έχετε συνδεθεί!