Επικοινωνία & Βοήθεια

Υπάρχουν τρία γραφεία υποστήριξης για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτημά σας: το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης, το Γραφείο νομικής υποστήριξης, και το Γραφείο υποστήριξης τεκμηρίωσης.

Σύνδεσμοι για τα γραφεία υποστήριξης (αλλά και τις συχνές ερωτήσεις και τη βιβλιογραφία) υπάρχουν στο κάτω μέρος σε κάθε σελίδα της υποδομής.

../../_images/Contact.png