Περιήγηση

Από την αρχική σελίδα του κεντρικού καταλόγου κάντε κλικ στο κουμπί browse (περιήγηση) ή search (αναζήτηση) και θα μεταφερθείτε στον κεντρικό κατάλογο. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα φίλτρα τα οποία επεξηγούνται εδώ. Στον κατάλογο κάθε πόρος εμφανίζεται μέσα σε ένα πλαίσιο.

../../_images/Snippet.png

Μέσα στο πλαίσιο, στα αριστερά υπάρχει το λογότυπο του αποθετηρίου στο οποίο δημιουργήθηκε ο πόρος. Το όνομα του πόρου, ακριβώς δίπλα, είναι σε μορφή υπερσυνδέσμου για να οδηγεί στη σελίδα θέασης. Ακριβώς κάτω από το όνομα, υπάρχει ο τύπος του πόρου, ακολουθούμενος από τις πρώτες γραμμές της περιγραφής. Στη συνέχεια, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα που καλύπτει (ή μπορεί να επεξεργαστεί) ο πόρος, τις λέξεις-κλειδιά με τις οποίες έχει περιγραφεί και το μέσο στο οποίο διατίθεται (κείμενο, ήχος, εικόνα ή/και βίντεο). Στη δεξιά πλευρά της σελίδας υπάρχουν ετικέτες που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το αν ο πόρος είναι επεξεργάσιμος (processable) 1 και αν, και με ποιο τρόπο είναι, προσβάσιμος (accessible) 2. Ορισμένες από τις πιο συχνές ετικέτες είναι οι ακόλουθες:

  • processable (επεξεργάσιμος): ένας πόρος (σώμα κειμένων) που έχει τεχνικά χαρακτηριστικά συμβατά με τις υπηρεσίες της υποδομής και μπορεί να υποστεί επεξεργασία [για να γίνει αυτό, πρέπει ο χρήστης από την σελίδα θέασης του πόρου να επιλέξει το κουμπί Process που βρίσκεται στην καρτέλα Access].

  • processing service (υπηρεσία επεξεργασίας): ένα εργαλείο το οποίο έχει ενσωματωθεί στην υποδομή ως υπηρεσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία σωμάτων κειμένων [για να γίνει αυτό, πρέπει ο χρήστης από την σελίδα θέασης του πόρου να επιλέξει το κουμπί Use που βρίσκεται στην καρτέλα Access].

  • dowloadable (καταφορτώσιμος): ένας πόρος του οποίου τα αρχεία μπορεί να αποκτήσει ο χρήστης με καταφόρτωση, είτε απευθείας από το CLARIN:EL είτε από εξωτερικό σύνδεσμο μέσω ανακατεύθυνσης [για να γίνει αυτό, πρέπει ο χρήστης από την σελίδα θέασης του πόρου να επιλέξει το κουμπί Download που βρίσκεται στην καρτέλα Access].

  • accessible through interface: a resource which is accessed by an interface available through an external link [to do so, you must visit the resource view page and click the Access button found in the Access tab].

Ακριβώς κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν δύο εικονίδια όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

../../_images/Presentation.png

Τα εικονίδια προσφέρουν δύο επιλογές για την διάταξη των πόρων του κεντρικού καταλόγου. Εξ ορισμού οι πόροι εμφανίζονται ως λίστα, αλλά αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο στα δεξιά, μπορείτε να τους δείτε ως μεγάλα εικονίδια διατεταγμένα σε πίνακα.

../../_images/Table.png

Κάνοντας κλικ πάνω στο όνομα ενός πόρου, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα θέασής του.

1

Οι ακόλουθοι είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα σώμα κειμένων ή ένας λεξικός/εννοιολογικός πόρος είναι προσβάσιμοι (accessible) από τον χρήστη: downloadable (καταφορτώσιμος), CD-ROM, DVD-R, accessible through interface (προσβάσιμος μέσω διεπαφής), accessible through query (προσβάσιμος μέσω ερωτήματος), bluRay, hard disk, other (προσβάσιμος μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου), unspecified (προσβάσιμος μέσω τρόπου που δεν μπορεί να καθοριστεί).

2

Οι ακόλουθοι είναι οι τρόποι με τους οποίους ένα εργαλείο ή μία υπηρεσία είναι προσβάσιμοι (accessible) από τον χρήστη: library (βιβλιοθήκη), plugin (πρόσθετο), source code (πηγαίος κώδικας), source and executable code (πηγαίος και εκτελέσιμος κώδικας), web service (διαδικτυακή υπηρεσία), workflow file (αρχείο ροής εργασιών), docker image ή other (οποιοσδήποτε άλλος τρόπος δεν ανήκει στους προαναφερθέντες).