Πλήρεις περιγραφές μεταδεδομένων σε XML

In this chapter: full XML descriptions from the CLARIN:EL infrastructure.

Οι περιγραφές μεταδεδομένων σε XML που παρουσιάζονται εδώ έχουν εξαχθεί από την υποδομή CLARIN:EL και αντιστοιχούν σε πραγματικούς πόρους. Κάντε κλικ στο κουτάκι με το όνομα του πόρου για να εμφανιστεί η περιγραφή μεταδεδομένων του πόρου σε XML. Σε όλα τα αρχεία τα ονόματα, τα επώνυμα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δημιουργών, των επιμελητών και των λοιπών επαφών έχουν ανωνυμοποιηθεί.

1. Σώματα κειμένων

Μονόγλωσσο σώμα κειμένων #1

Μονόγλωσσο σώμα κειμένων #2

Δίγλωσσο σώμα κειμένων

Πολύγλωσσο σώμα κειμένων

2. Λεξικοί/Εννοιολογικοί πόροι

Μονόγλωσσος λεξικός/εννοιολογικός πόρος

Δίγλωσσος λεξικός/εννοιολογικός πόρος

Πολύγλωσσος λεξικός/εννοιολογικός πόρος

3. Εργαλεία/Υπηρεσίες

Μεμονωμένο εργαλείο

Συνδυασμοί εργαλείων

4. Γλωσσικές περιγραφές