Πώς να δημιουργήσετε έναν πόρο μεταφορτώνοντας ένα αρχείο μεταδεδομένων XML

Μπορείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε τύπο πόρου μεταφορτώνοντας ένα αρχείο μεταδεδομένων XML που περιέχει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά μεταδεδομένα.

Προσοχή

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στα βήματα που πρέπει να κάνετε για να δημιουργήσετε έναν πόρο με μεταφόρτωση αρχείου μεταδεδομένων XML. Παρόλο που παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας ενός σώματος κειμένων, τα βήματα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) είναι κοινά για όλους τους τύπους πόρων. Δείτε εδώ συγκεκριμένα παραδείγματα XML αρχείων που περιγράφονται διαφορετικοί τύποι πόρων.

Για να μεταφορτώσετε ένα αρχείο μεταδεδομένων XML πρέπει να είστε συνδεδεμένοι. Στην συνέχεια επισκεφθείτε το Dashboard (πίνακας ελέγχου) και κάντε κλικ στο upload resources (μεταφόρτωση πόρων). Στο νέο παράθυρο, εμφανίζονται τρεις καρτέλες, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

../../_images/UploadRecords.png

Πρώτα πρέπει να επικυρώσετε (validate) το αρχείο μεταδεδομένων XML, πρέπει δηλαδή να το μεταφορτώσετε προκειμένου να ελεγχθεί. Αν και μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, συνιστάται να το κάνετε. Θα εξοικονομήσετε χρόνο διότι ο έλεγχος που γίνεται από την υποδομή δείχνει ασυνέπειες ή μεταδεδομένα που λείπουν, όπως στην παρακάτω εικόνα.

../../_images/UploadFailed.png

Αφού κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις/αλλαγές, προσπαθήστε να επικυρώσετε ξανά το αρχείο. Αν όλα έχουν διορθωθεί, θα ενημερωθείτε ότι το αρχείο xml είναι έγκυρο.

../../_images/UploadValid.png

Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη καρτέλα για να μεταφορτώσετε το αρχείο με επιτυχία. Εάν ο πόρος που θέλετε να δημιουργήσετε εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες 1 που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα πρέπει να επιλέξετε το αντίστοιχο πλαίσιο πριν μεταφορτώσετε το αρχείο μεταδεδομένων XML.

../../_images/UploadCheckBox.png

Θα ενημερωθείτε μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς και θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα θέασης του πόρου.

../../_images/UploadXMLsuccess.png
1

Δείτε εδώ τις διάφορες κατηγορίες πόρων.